Home2022-01-07T16:34:35+01:00
FAQ items aan het laden...

Geschiedenis

Schilderij

 
Schilderij

Slachtoffers opstand

Laat ons niet de laatste onschuldige blik van Neda vergeten

Haar naam was Neda. Een jonge vrouw, die met haar vader naar de protesten stond te kijken, werd  door een Basij, een lid van de regeringsgetrouwe milities, doodgeschoten

Lees meer

Inzamelingsactie

Inzamelingsactie om levens te redden!

Inzamelingsactie om levens te redden!

Iran: stop de executies en verdedig de mensenrechten! Stop de vervolging van christenen en bescherm minderheden!

Lees meer

SMV Folder

Leer Iran kennen

Christenen in Iran hebben de bescherming en steun van de wereldgemeenschap nodig

21 december 2021 - Ter gelegenheid van Kerstmis roepen wij op tot solidariteit met de christenen in Iran die, ondanks vervolging en represailles, vasthouden aan hun geloof en hun recht op godsdienstvrijheid verdedigen.

Brutale Iraanse regeringsfunctionaris verdedigt doodstraf voor minderjarigen

17 december 2021 - Een topambtenaar van de rechterlijke macht in het Iraanse regime heeft de doodstraf voor minderjarigen verdedigd door te zeggen dat deze noch illegaal is, noch in strijd met de internationale verplichtingen van het regime.

Verenigde Naties: 68e VN-resolutie veroordeelt mensenrechtenschendingen in Iran

17 december 2021 - De resolutie van de AVVN bevestigt dat dit regime altijd de grootste schender van de mensenrechten in de wereld is geweest. Het dossier over vier decennia van schendingen van de mensenrechten, misdaden tegen de menselijkheid en genocide door het Iraanse regime, met name het bloedbad van 1988, moet worden voorgelegd aan de VN-Veiligheidsraad, en Khamenei, Raisi en Eje'i (hoofd van de rechterlijke macht) moeten voor een internationaal gerechtshof worden gebracht.

Education International roept op tot vrijlating van gevangen leraren in Iran

14 december 2021 - In Iran zitten veel leraren gevangen alleen vanwege hun vakbonds- en mensenrechtenwerkzaamheden. Wiskundeleraar Esmail Abdi verkeert na een lange periode van gevangenschap in erbarmelijke omstandigheden in een zorgwekkende gezondheidstoestand.

10 december:Internationale gemeenschap moet einde maken aan straffeloosheid Iran

Vrijdag is de jaarlijkse Dag van de Mensenrechten van de VN, die de vraag doet rijzen of het komende jaar eindelijk het jaar zal zijn waarin de internationale gemeenschap serieuze maatregelen zal nemen om misdaden en misbruiken aan te pakken die decennialang zijn genegeerd.

100 Parlementariërs roepen de EU op om de Massamoord van 1988 in Iran te erkennen als Genocide en een Misdaad tegen de Menselijkheid

Op 7 December 2021, brachten Vrienden van een Vrij Iran (FoFI) in het Europese Parlement een verklaring naar buiten, waarin werd bekend gemaakt dat: “Op de vooravond van de Wereld Mensenrechten Dag 100 parlementsleden, waaronder 14 vroegere ministers, ook ministers van Buitenlandse Zaken, de EU en zijn lidstaten oproepen om de Massamoord van 1988 in Iran te erkennen als Genocide en een Misdaad tegen de Menselijkheid en een harde lijn te volgen in de onderhandelingen over een nucleair akkoord.”

Isfahan’s demonstratie voor water

Volgens nieuwe berichten over de recente protesten in de stad Isfahan zijn door de veiligheidstroepen tenminste "214 demonstranten" gearresteerd en zijn "30 demonstranten" met oogletsel in het ziekenhuis opgenomen. Onder de 214 mensen die door de veiligheidstroepen zijn aangehouden, zijn 13 kinderen. In de afgelopen dagen hebben Iraanse veiligheidsfunctionarissen verklaard dat er 120 mensen zijn gearresteerd, een andere aankondiging een aantal van 67.

VN-resolutie roept op tot einde aan straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen in Iran

29 november 2021- VN: In Iran worden aangehouden demonstranten en andere politieke gevangenen onderworpen aan buitensporig geweld, willekeurige detentie, foltering en andere wrede mishandelingen om bekentenissen af te dwingen. Het aantal doodvonnissen en executies in Iran is alarmerend hoog.

Barbaarse executie van Arman Abdolali ondanks de internationale oproepen en bezwaren

Het misdadige regime heeft hem 7 keer naar de galg gebracht voor een schijnexecutie met het doel hem geestelijk te martelen. Hij werd op woensdag 24 november 2021 in Ghohardasht gevangenis opgehangen, ondanks de uitgebreide internationale oproepen en bezwaren en zonder het van tevoren aan te kondigen en zonder een laatste bezoek van zijn familie.

25 november: Internationale Dag, Stop het geweld tegen vrouwen en meisjes

De „Internationale Dag tegen het geweld dat vrouwen wordt aangedaan“ is een wereldwijde actiedag tot bestrijding van discriminatie en geweld, in ieder vorm, tegenover vrouwen en meisjes. Deze dag vindt ieder jaar op 25 november plaats. We grijpen deze dag aan om op te roepen tot solidariteit en steun aan de vrouwen in Iran. 

Petitie

Oproep voor Gerechtigheid

Petition 1988 oproep

Breng de aanstichters en de daders van de massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen in Iran voor de rechter
De massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen in Iran wordt beschouwd als de ergste moordpartij op politieke gevangenen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer

Massamoord van 30.000 mensenrechten activisten Iran – zomer 1988

Shahied

In de zomer van 1988 beging Khomeini een van zijn grootste misdaden, namelijk de massamoord van 30.000 politieke gevangenen.
Bijna 50% van hen zijn vermoord onder marteling, kwellingen en door publieke ophanging.
Fatwa van Khomeiny om bloed af te tappen nog voor de executie.

Lees meer

Feitenblad: Kinderen in Iran

Successen

Ga naar de bovenkant