Home2020-09-21T07:29:40+01:00
FAQ items aan het laden...

Geschiedenis

Schilderij

 
Schilderij

Slachtoffers opstand

Laat ons niet de laatste onschuldige blik van Neda vergeten

Haar naam was Neda. Een jonge vrouw, die met haar vader naar de protesten stond te kijken, werd  door een Basij, een lid van de regeringsgetrouwe milities, doodgeschoten

Lees meer

Petitie

Petitie

Petitie

Het aantal executies in Iran stijgt, journalisten worden gevangengezet vanwege het uitoefenen van hun werk en activisten staan wrede en vernederende straffen, lange detenties en zelfs executies te wachten.

Lees meer

Inzamelingsactie

Inzamelingsactie om levens te redden!

Inzamelingsactie om levens te redden!

Iran: stop de executies en verdedig de mensenrechten! Stop de vervolging van christenen en bescherm minderheden!

Lees meer

SMV Folder

Teheran: Advocate Nasrin Sotoudeh eist de invrijheidstelling van politieke gevangenen

19 Augustus 2020 - Het regime probeert Nasrin Sotoudeh onder druk te zetten door haar familie bloot te stellen aan vergeldingsmaatregelen. Op 17 augustus werd Mehraveh Khandan, de 20-jarige dochter van de advocate gearresteerd.

COVID-19: Christelijke gevangenen onder de zieken in de Evin-gevangenis in Teheran

16 augustus 2020 - Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig, vooral tijdens de Corona-crisis, om de vrijlating van de onrechtvaardig gedetineerde christenen te bewerkstelligen.

Teheran: 12 gevangenen in de Evin-gevangenis zijn ziek door COVID-19

12 augustus 2020 - Onder de zieken bevinden zich meerdere politieke gevangenen. Men weigert hen voorlopig vrij te laten en over te brengen naar een ziekenhuis buiten de gevangenis. Volgens mensenrechtenactivisten en familieleden hebben 12 gevangenen in afdeling 8 van de Evin-gevangenis in Teheran COVID-19 opgelopen, onder wie verschillende politieke gevangenen.

Schendingen van de godsdienstvrijheid: Iraanse Christen in beperking

4 augustus 2020 - Met aanhoudende straffen en gevangennemingen schendt het Iraanse regime de mensenrechten van Christenen wat betreft de godsdienstvrijheid en brengt zij hen in levensgevaar, omdat in de overvolle gevangenissen COVID-19 rond raast; er zijn geen beschermingsmiddelen voor de gevangenen. De Iraanse Christen Joseph Shahbazian (foto), die louter vanwege zijn geloof gevangen gezet is in de Evin gevangenis in Teheran, werd vrijlating geweigerd. Van zijn familie werd gevraagd om voor voorlopige ontheffing van zijn gevangenisstraf, een dwangsom te betalen die zo hoog was dat de familie die niet op kon brengen

Iran: Nieuwe doodvonnissen tegen demonstranten en protesten tegen de doodstraf

1 augustus 2020 - Om verdere protesten van burgers te verhinderen heeft het regime in Iran de onderdrukking verhevigd, doordat het dreigt terechtstelling van politieke gevangenen waar te maken. In Iran en wereldwijd krijgen nieuwe protesten tegen de doodstraf gestalte. Volgens meldingen van burgerrechtenverdedigers heeft het opperste gerecht in Iran de doodvonnissen tegen vijf demonstranten uit de provincie Isfahan, in centraal Iran, bekrachtigd. De vijf jonge mannen, Mehdi Salehi Ghaleh Shahrokhi, Mohammad Bastami, Majid Nazari Kondari,

40 Engelse bisschoppen veroordelen het Iraanse regime

8 juli 2020 - Op de wereldtop voor een vrij Iran, gehouden op 17 juli 2020, sprak hoogwaardigheidsbekleders over de hele wereld hun steun uit voor de strijd van het Iraanse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. In dit verband roept Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, mensenrechtenorganisaties op om het Iraanse regime ertoe te bewegen de grondrechten van Iraanse demonstranten te eerbiedigen.

Bekroonde studenten wordt een eerlijke juridische vertegenwoordiging ontzegd

27 juli 2020 - SMV: Aan twee gedetineerde bekroonde Iraanse studenten die sinds 10 april 2020 willekeurig in hechtenis worden gehouden worden nog steeds juridische bijstand en familiebezoeken ontzegd. In de afgelopen maanden werden Ali Younesi en Amir Hossein Moradi gemarteld om bekentenissen af te leggen en bijna twee maanden in eenzame opsluiting gehouden.

Internationale campagne voor Iraanse mensenrechtenactivist: Laat Narges Mohammadi vrij!

27 juli 2020 - Narges Mohammadi vertoont symptomen van de door Covid-19 veroorzaakte ziekte. Het regime in Teheran brengt haar gezondheid en leven in gevaar omdat het haar elke gezondheidszorg ontzegt en haar onder onmenselijke omstandigheden gevangen houdt. Mensenrechtenorganisaties over de hele wereld voeren campagne voor de vrijlating van Narges Mohammadi (foto), die in Iran gevangen zit, uitsluitend vanwege haar inzet voor de mensenrechten en tegen de doodstraf

16 Speciale VN-rapporteurs pleiten voor de onmiddellijke vrijlating van Narges Mohammadi

23 juli 2020 - "Iran moet mensenrechtenverdediger Narges Mohammadi, die naar verluidt ziek is met symptomen van het coronavirus, en andere willekeurig gedetineerde personen vrijlaten voordat het te laat is", zei een groep mensenrechtenexperts van de VN op woensdag 22 juli 2020. SMV: 16 VN-rapporteurs, onder wie Javid Rahman, de speciale VN-rapporteur voor Iran, riepen op tot de onmiddellijke vrijlating van mevrouw Narges Mohammadi.

Petitie

Oproep voor Gerechtigheid

Petition 1988 oproep

Breng de aanstichters en de daders van de massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen in Iran voor de rechter
De massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen in Iran wordt beschouwd als de ergste moordpartij op politieke gevangenen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer

Massamoord van 30.000 mensenrechten activisten Iran – zomer 1988

Shahied

In de zomer van 1988 beging Khomeini een van zijn grootste misdaden, namelijk de massamoord van 30.000 politieke gevangenen.
Bijna 50% van hen zijn vermoord onder marteling, kwellingen en door publieke ophanging.
Fatwa van Khomeiny om bloed af te tappen nog voor de executie.

Lees meer

Successen

Go to Top